BIURO RACHUNKOWE
BP-Revisor Górzyński spółka komandytowa

Jesteśmy spółką świadczącą usługi z zakresu obsługi księgowo-podatkowej oraz kadrowo-płacowej. Nasze usługi oferujemy zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego. Nasze usługi charakteryzuje indywidualne podejście do klienta. Tworzymy konsorcjum firm świadczących usługi prawno-finansowe razem z kancelarią prawną oraz firmą świadczącą usługi windykacyjne.

Obsługa księgowo-podatkowa
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentacja klienta przed urzędami zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rejestrów środków trwałych i wyposażenia
 • nadzór nad rozrachunkami
 • tworzenie planów kont i zasad (polityki) rachunkowości
 • opracowywanie procedur księgowych
Obsługa kadrowo-płacowa:
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i rejestracyjnych do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • prowadzenie teczek pracowniczych
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń)Copyright Nazwa.pl